Posted by on feb 24, 2012 in Uncategorized | No Comments

YouTube Preview Image

Jaya Ishaya berättar om varför hon använder Ascension meditationstekniker.

Share

Leave a Reply