Posted by on Feb 24, 2012 in Uncategorized | No Comments

YouTube Preview Image

Jaya Ishaya berättar om varför hon använder Ascension meditationstekniker.

Share/Bookmark

Leave a Reply